Activiteiten – EOA

EOA-deelnemers-bijeenkomst.
De eerstkomende EOA-bijeenkomst:
dinsdag, 17 september 2024.
– start om 20.00 uur.
Deelnemers aan het EOA ontvangen een uitnodiging; daarop zijn locatie en is de agenda vermeld.
Wil je geen of juist wel een uitnodiging en/of verslag ontvangen ?
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl

Overzicht van de gehouden EOA-activiteiten in de afgelopen jaren.
Kerkproeverij 2022.

Pinksteractie 2021.

Kerstactie 2020    

Kerstactie 2019

Kerkproeverij 2020

September 2019
Kerkproeverij valt in de smaak  

De landelijke actie Kerkproeverij werd ook dit jaar op 28 en 29 september door de kerken in Apeldoorn opgepakt. Doel van deze campagne is o.a. kerkmensen aan te moedigen hun geloof te delen met de mensen om hen heen en hen uit te nodigen een kerkdienst bij te wonen. Begon men de eerste keer wat schoorvoetend, nu hebben de Apeldoornse kerken de smaak te pakken. Door de inzet van velen en coördinatie van het EOA trof men nu niet alleen   reclame borden langs de weg aan maar ook spandoeken voor kerken en gebouwen en posters voor de diverse kerkdiensten. Apeldoorn liet zien een uitnodigende stad te zijn wat kerken en hun leden betreft.


September 2019    Inspiratie opdoen voor Kerkproeverij         
Voor de derde keer is de Landelijke actie Kerkproeverij ook in Apeldoorn gehouden. Doel van deze campagne is mensen uit te nodigen om een kerkdienst bij te wonen. Vorig jaar hebben diverse kerkleden hun buren en vrienden uitgenodigd. Over het algemeen ervaart men een schroom om dat te doen en eens te horen wat de reden daarvoor is heeft het EOA op 5 september een speciale avond voor belangstellenden georganiseerd. Op de landelijke inspiratiedag voor de Kerkproeverij heeft Jan Willem Janse, relatiemanager Kerk en Media, een workshop over dit onderwerp gegeven. Het EOA heeft hem daarom naar Apeldoorn uitgenodigd om daarover wat te komen vertellen. Het was ‘inspirerend’ om te horen waar onze verlegenheid vandaan komt en hoe daarmee om te gaan.
April 2019    Een opblaaskerk in Apeldoorn
Op 17 april, in de week voor Pasen, werd de aandacht van treinreizigers getrokken naar de open plek naast het plein voor het NS-station. Het was niet te vermijden, daar verrees opeens een enorme opblaaskerk en die zou er tot Pasen blijven staan. Op initiatief van een werkgroep van de PKN-kerk werd deze daar geplaatst, als teken dat de kerk aanwezig is midden in de maatschappij en dat Pasen een christelijk feest is dat christenen wereldwijd met elkaar verbind.

Elke dag was er een morgen- en middagprogramma in en om deze kerk. Met medewerking van de aangesloten kerken van het EOA werd daar invulling aan gegeven. Het varieerde van een prachtig Bach-koor, tot een pannenkoekenmaaltijd voor de aanwezigen.

Iedereen was welkom en nieuwsgierigen konden elk moment binnenlopen, een gesprekje aangaan of gewoon stil zijn en een plekje zoeken voor een enorm groot kruis. Het was een mooie gelegenheid om over geloven in het algemeen en over de betekenis van Pasen na te denken.

September 2018    Kerkproeverij in Apeldoorn                                                 
Het was de 2e keer dat de Landelijke actie Kerkproeverij in Apeldoorn werd gehouden. Doel van deze campagne is een mogelijkheid creëren om mensen uit te nodigen voor een kerkdienst; om buren en vrienden de gelegenheid te geven om te beleven wat er gebeurt achter die kerkdeuren op zondag. In 2018 zijn het aantal deelnemende gemeente in Apeldoorn toegenomen. Daarnaast is de bekendheid gegroeid, omdat een deelnemer van het EOA het initiatief nam om de deelnemende kerken te benaderen met het verzoek de publiciteit samen te doen.
Het leverde een mooi krantenartikel op en prachtige reclameborden langs de kant van de weg. Er zullen daardoor vast meer mensen bekend zijn geworden met de Kerkproeverij en hebben overwogen de uitnodiging aan te nemen om eens binnen een kerk te gaan kijken.

Maart 2018 EOA deelt informatie uit over Pasen     
Een team van vrijwilligers uit allerlei verschillende kerken was zaterdag 31 maart, de dag voor Pasen, in de stad aanwezig om aan alle voorbijgangers een zakje te overhandigen. Daarin zat, naast wat chocolade-eitjes, informatie over wat christenen herdenken in de dagen voor Pasen, en wat ze met Pasen vieren. Verder ook een uitnodiging van het interkerkelijke team ‘Paaszang’ om het Paasfeest mee te vieren op Paasmorgen om 8 uur op het Raadhuisplein.
Dit zang-evenement wordt al sinds 1942 gehouden en er mag gesproken worden van een echte Apeldoornse traditie.

December 2017 Inpakken voor Kerst 2017     
Om in de dagen voor kerst aandacht te vragen voor waar het met Kerst eigenlijk om gaat, de geboorte van Jezus, Het Licht dat in de wereld is gekomen, zijn er in het centrum van Apeldoorn, op 23 december, honderden lichtjes uitgedeeld. Dit om te wijzen naar dat Licht.
Een aantal EOA-vrijwilligers is druk bezig geweest om de lichtjes in te pakken. Daarbij werd een pocketboekje gedaan met het kerstevangelie en een kaartje waarop vermeld werd waar de kerstherbergen waren met de wens van de gezamenlijke kerken van Apeldoorn voor gezegende feestdagen.

Juni 2017 EOA helpt bij organisatie van voorgangersconferentie
Het EOA werd door NIFERT (Nederlands Instituut voor Evangelische en Reformatorische Theologie) benaderd om mee te denken met het organiseren van een bijeenkomst waarbij het thema was: ‘Gezond leidinggeven aan de gemeente’, met als ondertitel: ‘wat is de menselijke stem en wat de stem van de Geest’. Predikanten, voorgangers en leidinggevenden van kerken en gemeenten in Apeldoorn werden uitgenodigd. Spreker was Prof. Dr. Kees van der Kooi die werd ingeleid door dominee Arjan Plaisier.
Naar aanleiding van een aantal discussievragen ontstonden er inspirerende gesprekken tussen de vertegenwoordigers van de diverse denominaties. De bijeenkomst werd op 27 juni gehouden in het mooie kerkje te Hoog-Soeren.

December 2016 Een kerststal op een marktkraam        
Op de zaterdag voor kerst was het mogelijk om op de marktkraam van ‘Vrede met Jou’ tussen de bijbels en boeken een kerststal te bekijken. Speciaal voor kinderen was dit een aanleiding om deze kraam wat van dichterbij te bekijken. Tijdens deze middag werden er o.a. folders uitgedeeld die gingen over de inhoud van Kerst.