Activiteiten – EOA

                          

Kerkproeverij 28 en 29 september
Is jouw kerk al aangemeld voor de Kerkproeverij in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 september? Landelijk zullen honderden kerken in dit weekend bijzonder hun best doen om mensen uit te nodigen voor de vieringen in dit weekend. Wie nodig jij uit?Gratis spandoek
Vanuit de organisatie van Kerkproeverij kunnen we je een mooi aanbod doen dankzij een gift van de Maatschappij van Welstand. Kerken, gemeenten en parochies die zich vóór 1 september aanmelden krijgen begin september een gratis Welkom in de kerk-spandoek toegestuurd! Op dit spandoek staat géén datum vermeld, je kunt het dus veel vaker gebruiken dan alleen in het Kerkproeverij weekend.

EOA-deelnemers-bijeenkomst.
De eerstkomende EOA-bijeenkomst:
– dinsdag 1 october.
– start om 20.00 uur.
– Locatie: staat vermeld op de uitnodiging
Deelnemers aan het EOA ontvangen een uitnodiging.
Wil je geen of juist wel een uitnodiging en/of verslag ontvangen ? Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl

 

Overzicht van de gehouden EOA-activiteiten in de afgelopen jaren.
September 2018    Kerkproeverij in Apeldoorn
Het was de 2e keer dat de Landelijke actie Kerkproeverij in Apeldoorn werd gehouden. Doel van deze campagne is een mogelijkheid creëren om mensen uit te nodigen voor een kerkdienst; om buren en vrienden de gelegenheid te geven om te beleven wat er gebeurt achter die kerkdeuren op zondag. In 2018 zijn het aantal deelnemende gemeente in Apeldoorn toegenomen. Daarnaast is de bekendheid gegroeid, omdat een deelnemer van het EOA het initiatief nam om de deelnemende kerken te benaderen met het verzoek de publiciteit samen te doen.
Het leverde een mooi krantenartikel op en prachtige reclameborden langs de kant van de weg. Er zullen daardoor vast meer mensen bekend zijn geworden met de Kerkproeverij en hebben overwogen de uitnodiging aan te nemen om eens binnen een kerk te gaan kijken.

Maart 2018 EOA deelt informatie uit over Pasen     
Een team van vrijwilligers uit allerlei verschillende kerken was zaterdag 31 maart, de dag voor Pasen, in de stad aanwezig om aan alle voorbijgangers een zakje te overhandigen. Daarin zat, naast wat chocolade-eitjes, informatie over wat christenen herdenken in de dagen voor Pasen, en wat ze met Pasen vieren. Verder ook een uitnodiging van het interkerkelijke team ‘Paaszang’ om het Paasfeest mee te vieren op Paasmorgen om 8 uur op het Raadhuisplein.
Dit zang-evenement wordt al sinds 1942 gehouden en er mag gesproken worden van een echte Apeldoornse traditie.

December 2017 Inpakken voor Kerst 2017     
Om in de dagen voor kerst aandacht te vragen voor waar het met Kerst eigenlijk om gaat, de geboorte van Jezus, Het Licht dat in de wereld is gekomen, zijn er in het centrum van Apeldoorn, op 23 december, honderden lichtjes uitgedeeld. Dit om te wijzen naar dat Licht.
Een aantal EOA-vrijwilligers is druk bezig geweest om de lichtjes in te pakken. Daarbij werd een pocketboekje gedaan met het kerstevangelie en een kaartje waarop vermeld werd waar de kerstherbergen waren met de wens van de gezamenlijke kerken van Apeldoorn voor gezegende feestdagen.

Juni 2017 EOA helpt bij organisatie van voorgangersconferentie
Het EOA werd door NIFERT (Nederlands Instituut voor Evangelische en Reformatorische Theologie) benaderd om mee te denken met het organiseren van een bijeenkomst waarbij het thema was: ‘Gezond leidinggeven aan de gemeente’, met als ondertitel: ‘wat is de menselijke stem en wat de stem van de Geest’. Predikanten, voorgangers en leidinggevenden van kerken en gemeenten in Apeldoorn werden uitgenodigd. Spreker was Prof. Dr. Kees van der Kooi die werd ingeleid door dominee Arjan Plaisier.
Naar aanleiding van een aantal discussievragen ontstonden er inspirerende gesprekken tussen de vertegenwoordigers van de diverse denominaties. De bijeenkomst werd op 27 juni gehouden in het mooie kerkje te Hoog-Soeren.

December 2016 Een kerststal op een marktkraam        
Op de zaterdag voor kerst was het mogelijk om op de marktkraam van ‘Vrede met Jou’ tussen de bijbels en boeken een kerststal te bekijken. Speciaal voor kinderen was dit een aanleiding om deze kraam wat van dichterbij te bekijken. Tijdens deze middag werden er o.a. folders uitgedeeld die gingen over de inhoud van Kerst.