Contact

Secretariaat: info@evangelisatie-apeldoorn.nl
Website: www.evangelisatie-apeldoorn.nl
Rekeningnr.: NL 68 RABO 0322 644887  t.n.v. G.van As-van de Lagemaat.
Vermeld aub bij de overmaking ook de bestemming.