Activiteiten – Algemeen

Sisterkaffee.
Het Sisterkaffee is alweer van start gegaan. Elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: Hoofdstraat 166
Info: Hanneke Arentsen, tel. 055-3563329 email arentsen.hanneke@gmail.com  www.sisterkaffee.nl

De Alpha-cursus wordt gehouden op meerdere plaatsen in Apeldoorn.
Kijk voor een totaal-overzicht waar de Alpha-cursus wordt gehouden op www.alpha-cursus.nl

Naar House.
Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen.
Zij willen een werkgroep in Apeldoorn samenstellen die zorgt voor een continuiteit van de activiteiten. Aanmelden: kijk op www.naarhouse.nl of bel met 085-2738077 of email info@naarhouse.nl

Evangelie & Moslims
Evangelie & Moslims helpt al 40 jaar christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen. Recent is een zgn. Filippus opleiding gestart; belangstelling om deze cursus te volgen ? Neem dan contact op met info@evangelie-moslims.nl of bel met 033-4659290.

Aglow Apeldoorn
Locatie De Hofstad, Hofveld 52; aanvang 9.30 uur.
Informatie: www.aglow.nl  tel. 055-5427202 joanne@tweedelezer.nl
Data komende bijeenkomst:
– dinsdag, 18 februari

Gebedshuis
“voor een geestelijke vernieuwing en herleving in Apeldoorn”
Openingstijden januari 2020:
Zondag 19:00-19:45 uur Lofprijzing, onderwijs, gebed voor opwekking
Maandag 19:00-20:30 uur Gebed voor meer licht in Apeldoorn
Dinsdag 10:00-12:00 uur*# Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Dinsdag 19:00-19:45 uur Lofprijzing, onderwijs, gebed voor opwekking
Woensdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag even weken 14:00-15:00 uur Gebed voor Israël
Woensdag even weken 15:00-16:00 uur Gebed voor de vervolgde kerk
Woensdag 19:00-19:45 uur Lofprijzing, onderwijs, gebed voor opwekking
Donderdag 19:00-19:45 uur idem
Vrijdag 09:00-09:30 uur Gebedswandeling centrum Apeldoorn
Vrijdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Vrijdag 19:00-19:45 uur Lofprijzing, onderwijs, gebed voor opwekking
Zaterdag 19:00-19:45 uur idem
*het staat vrij om later te komen en eerder weg te gaan #alleen in december
Locatie: De Herberg, Deventerstraat 40: bel gebedshuis,trap op, 1e-etage, voorzijde

Website: http://gebedshuisapeldoorn.nl/ Email: info@gebedshuisapeldoorn.nl
Contactpersoon: Theo van Vlijmen: 06-10634040 Giften: IBAN: NL35 INGB 0008 1886 15
t.n.v. Stichting De Vaste Burcht te Hoenderloo (ANBI). Secretariaat: Monique van Dorth: 06-58988914 
 

Gebedsweek 2020
19 januari t/m 26 januari
. Thema van de week ‘Buitengewoon’.
Tijdens de Week van Gebed volgen we Paulus op zijn reis. De centrale Bijbelteksten van de Gebedsweek komen uit Handelingen 27 en 28 waarin de buitengewone vriendelijkheid naar voren komt. Christenen uit Malta hebben deze keer de Gebedsweek voorbereid en het materiaal hiervoor samengesteld.
Eerstkomende DAG      KERKGEBOUW/-NOOTSCHAP/ ADRES:
Woensdag, 22 januari   Leger des Heils, Hofveld 21-23
Donderdag, 23 januari  Samuelkerk, Talingweg 41
Vrijdag, 24 januari        Baptistengemeente, Bosweg 77
Zaterdag, 25 januari     Luthersekerk, Prof. Rontgenstraat 9
Zondag, 26 januari       Filadelfia Langeweg 105
De samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur.
                                       U bent van harte welkom.
Hoe verder?
Sinds nu alweer 3 jaar organiseren we maandelijks op de zondagavond een Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende dorpen.
Na de Week van Gebed in januari zijn er de volgende gebedsbijeenkomsten:
– 9 februari 2020 om 19,00 uur  bij De Fontein, Wijkcentrum Kristal, Distelvlinderlaan 200
– 22 maart bij de Baptistengemeente, Bosweg 77
5 april bij De Ontmoeting, Hoofdstraat 220: Vergadering van Gelovigen.
Van harte uitgenodigd, mede namens Nelleke van Wettem, Greetje Bartelink en Jolanda Kraaijkamp,

Kerk en vluchteling.
Een aantal kerken verzorgen activiteiten met en voor vluchtelingen. Wilt u daar aan meewerken, stel je in verbinding met de genoemde contactpersoon. Suggestie: Voor de activiteit Meet en Eat kun je vluchtelingen uitnodigen voor een maaltijd bij je thuis. info www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com  email  kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com
Kerken die zich reeds inzetten: Bij hen kunt u navragen wat zij zoal doen; mogelijk kunt u helpen.
Baptistengemeente              bbberenda@gmail.com
Tabernakelkerk                     ngkhulp@gmail.com
Berea Noord                          timothy1556@gmail.com
Regentessekerk                    avanderbeek@hccnet.nl
Filadelfia                                vandijkfamily2@gmail.com
Gereformeerde Gemeente  aexalto@solcon.nl
RK-kerk                                  r.dashorst@rkapeldoorn.nl
Samuelkerk                           g.drayer@kpnmail.nl
Goede Herderkerk               arda.vandulmen@kpnmail.nl

TIP: bezoek eens de Binnentuin van God.       
Wandel langs prachtige rotspartijen en grotten en zie op unieke wijze het christelijk geloof is uitgebeeld. Ontdek God de Vader als Schepper, Jezus Christus als de Weg en de Heilige Geest als het vernieuwende Water.
Voor meer info, kijk op www.binnentuinovergod.nl
Adres: Hunnenweg 67 Voorthuizen.
De binnentuin is geheel overdekt en rolstoeltoegankelijk.

Simply Jesus Persoonlijk 
David de Vos spreekt op 13 april (2e Paasdag) 2020 in het Omnisportcentrum.
Toegang: gratis. Opgaaf vooraf is wel nodig.
Informatie  www.goandtell.nl

Kerkproeverij 2020
10 en 11 october 2020.
Deelnemende kerken: 

 
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site? 
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl