Activiteiten – Algemeen

Het interkerkelijke gebed voor Apeldoorn.

Op zondagavond 10 maart is weer ons maandelijks Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn. God “draagt ons”, maar door onze gebeden mogen wij ook “elkaar dragen.” Onze gebedsavond zal zijn bij de Baptistengemeente aan de Bosweg. We zijn van plan te gaan bidden voor:
1. Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP) en
2. Dertigers en veertigers in Apeldoorn in verband met de ingewikkelde tijd waarin we leven.
Ontvangst vanaf 19.00 uur. De gebedssamenkomst zal zijn van 19.30 tot 20.45 uur. Kom en bid mee!
email:  gebedapeldoorn055@gmail.com
Eerstvolgende avond:
7 april in Prot.Gemeenschap de Fontein.

Dorcas in Apeldoorn.
Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart
, Musical over Johannes de Doper, Tabernakelkerk, aanvang 19.30 uur.        Het concert DELISE VOOR DORCAS wordt georganiseerd in samenwerking met Dorcas en de opbrengst is bestemd voor de nood- en ontwikkelingshulp die Dorcas wereldwijd biedt. Tijdens het concert zingt Delise zelfgeschreven nummers die verbonden zijn aan de thema’s van het werk van Dorcas, zoals onrecht, armoede en rechtvaardigheid.De tickets kosten tien euro per persoon en zijn te bestellen via dorcas.nl/delise

In voorbereiding: de Zomer-kerkdienstenlijst.
Naar de circa 125 overnachtingsadressen in Apeldoorn en omgeving wordt binnenkort weer de zomer-kerkdienstenlijst gestuurd.

Alpha-cursus. 
Ook in Apeldoorn zijn er een flink aantal Alpha-cursussen gestart (veelal georganiseerd door de locale kerken. Locale coordinator: Els Hanekamp, elshanekamp@gmail.com  tel. 06 25186376

Naar House
De gebedsbrief kunt u hier vinden Gebedsbrief Naar House – maart 2024.pdf
facebook: https://www.facebook.com/EvangelisatieSjofar/.
Instagram: https://www.instagram.com/sjofarevangelisatie/
YouTube: www.youtube.com/@stichtingevangelisatiesjofar


The God Story

Informatie:
Vooruitlopend op de startmeeting (14 december 2024) zijn er inmiddels al trainingsavonden gehouden.

Voor uitgebreide info:  thegodstory.org/apeldoorn  email office@thgodstory.org  tel. 06-10013390

Aglow Apeldoorn
Overzicht van bijeenkomsten:
19 maart. Spreekster Irene Pulltergunne.
Tijden voor alle bijeenkomsten:
– 9.00 uur Inloop met koffie/thee, 2e hands boeken
– 9.30 uur start vd bijeenkomst
– 11.30-12.00 uur: Tijd voor gesprek /gebed / ontmoeting.
Locatie: de Hofstad, Hofveld 52, zaal 2.
Info: www.aglow.nl

UITDAGING: het evangelie omarmen en doorgeven.  
Het laatste nummer is reeds verschenen.
Online; bladeren op de website  http://www.uitdaging.nl

De EOA-website stopt binnenkort  met de weergave van allerlei interkerkelijke locale evangelisatie-activiteiten.