Activiteiten – Algemeen

Paaszangdienst
De dd. 1e Paasdag, 12 april geplande zangdienst op het Raadhuisplein gaat niet door.

Kerkproeverij 2020
10 en 11 october 2020.
Landelijke inspiratiedag dd. 17 april. Niet duidelijk is of deze bijeenkomst door gaat.
Deelnemende kerken: Opgave volgt.
Contactpersoon Geri van de As, geri.vdl@zonnet.nl  tel. 06-13786593

Simply Jesus Persoonlijk
David de Vos spreekt op 13 april (2e Paasdag) 2020 in het Omnisportcentrum.
Deze bijeenkomst is vervallen Kijk voor meer informatie op  www.goandtell.nl

De Alpha-cursus wordt gehouden op meerdere plaatsen in Apeldoorn.
Kijk voor een totaal-overzicht waar de Alpha-cursus wordt gehouden op www.alpha-cursus.nl

Pop-up-kerk
Komende activiteiten zijn in voorbereiding. Contactpersoon Marjoleine Engelbert m.engelbert@hotmail.com
Voor meer informatie kijk op www.popupkerkapeldoorn.nl

Naar
House.
Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen.
Zij willen een werkgroep in Apeldoorn samenstellen die zorgt voor een continuiteit van de activiteiten. Aanmelden: kijk op www.naarhouse.nl of bel met 085-2738077 of email info@naarhouse.nl

Evangelie & Moslims
Evangelie & Moslims helpt al 40 jaar christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen. Recent is een zgn. Filippus opleiding gestart; belangstelling om deze cursus te volgen ? Neem dan contact op met info@evangelie-moslims.nl of bel met 033-4659290.

Aglow Apeldoorn
Locatie De Hofstad, Hofveld 52; aanvang 9.30 uur.
Informatie: www.aglow.nl  tel. 055-5427202 joanne@tweedelezer.nl
Data komende bijeenkomst: wordt nader opgegeven.
Na afloop tot 12.00 uur gelegenheid voor gesprek en ontmoeting met koffie en/of thee.
Er zijn 2e hands boeken te koop.

Het Gebedshuis Apeldoorn bestaat 2 jaar
en is nu al ruim een jaar gevestigd in een ruimte van De Herberg. Wij bidden voor een geestelijke herleving (Psalm 85:6) in Apeldoorn en omgeving, zowel binnen als buiten de kerk.
Deze bijeenkomsten vinden tot nader order geen doorgang.
Openingstijden . . . . 2020:
Maandag 19:00-20:30 uur Gebed voor meer licht in Apeldoorn
Woensdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag even weken 14:00-15:00 uur Gebed voor Israël
Woensdag even weken 15:00-16:00 uur Gebed voor de vervolgde kerk
Donderdag 19:00-19:45 uur Lofprijzing, onderwijs, gebed voor opwekking
Vrijdag 09:00-09:30 uur Gebedswandeling centrum Apeldoorn
Vrijdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
*het staat vrij om later te komen en eerder weg te gaan #febr. 2020 OVB 
Locatie: De Herberg, Deventerstraat 40: bel gebedshuis,trap op, 1e-etage, voorzijde

Website: http://gebedshuisapeldoorn.nl/ Email: info@gebedshuisapeldoorn.nl
Giften IBAN NL35 INGB 0008 1886 t.n.v. Stichting De Vaste Burcht Hoenderloo
(ANBI) t.g.v. Gebedshuis Apeldoorn.
Hoe verder?
De volgende interkerkelijke gebedsbijeenkomsten:
17 mei bij Berea Noord, Mheenpark
Van harte uitgenodigd, mede namens Erik van Duyl, Jolanda Kraaijkamp, Maaike en Niek van Gemeren en Luc Cozijnsen.

Kerk en vluchteling.
Een aantal kerken verzorgen activiteiten met en voor vluchtelingen. Wilt u daar aan meewerken, stel je in verbinding met de genoemde contactpersoon. Suggestie: Voor de activiteit Meet en Eat kun je vluchtelingen uitnodigen voor een maaltijd bij je thuis. info www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com  email  kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com
Kerken die zich reeds inzetten: Bij hen kunt u navragen wat zij zoal doen; mogelijk kunt u helpen.
Baptistengemeente              bbberenda@gmail.com
Tabernakelkerk                     ngkhulp@gmail.com
Berea Noord                          timothy1556@gmail.com
Regentessekerk                    avanderbeek@hccnet.nl
Filadelfia                                vandijkfamily2@gmail.com
Gereformeerde Gemeente  aexalto@solcon.nl
RK-kerk                                  r.dashorst@rkapeldoorn.nl
Samuelkerk                           g.drayer@kpnmail.nl
Goede Herderkerk               arda.vandulmen@kpnmail.nl

TIP: bezoek eens de Binnentuin van God.       
Wandel langs prachtige rotspartijen en grotten en zie op unieke wijze het christelijk geloof is uitgebeeld. Ontdek God de Vader als Schepper, Jezus Christus als de Weg en de Heilige Geest als het vernieuwende Water.
Voor meer info, kijk op www.binnentuinovergod.nl
Adres: Hunnenweg 67 Voorthuizen.
De binnentuin is geheel overdekt en rolstoeltoegankelijk.

 
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site? 
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl