Activiteiten – Algemeen

Praise & Worship.
Vrijdagavond 22 november van 20.00 tot 22.00 uur.
Locatie Gebouw Menorah a/d Paslaan 11

Young Church singers
Vrijdagavond 22 nov. om 20.00 uur in de Hofstadkerk aan de Hofveld te Apeldoorn.

Simply Jesus Persoonlijk 
David de Vos spreekt op woensdag, 27 november in het Omnisportcentrum te Apeldoorn.
Toegang: gratis. Opgaaf vooraf is nodig.
Informatie  www.goandtell.nl

Kerstengel Apeldoorn
Wees een lichtpuntje voor anderen.
HOE WERKT HET ?
-Geef jezelf op als kerstengel en wees zo een lichtpuntje voor anderen in de periode voor Kerst.
-Als kerstengel breng je (anoniem) elke week een klein presentje bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
-Ken je iemand uit je omgeving die wat extra aandacht verdient? Geef hem of haar op als ontvanger van Kerstengel-presentjes.
Aanmelden via / bij stichting Present te Apeldoorn  stichtingpresent.nl/apeldoorn/

Kerstherbergen 2019
Overzicht geplande kerstherbergen:
– De Herberg, Deventerstraat 40, ingang Griftstraat.
Kerstavond 17.00 – 19.30 uur
1e Kerstdag 13.00 – 16.00 uur
2e Kerstdag 13.30 – 16.00 uur.
– Kerkcentrum De Drie Ranken “de druif”; ingang achterzijde aan het Violierenplein.
2e Kerstdag 11.00 – 15.00 uur.
Wilt u meewerken als gastvrouw of gastheer ? Meldt u aan bij Lodewijk Versluis  versluizen@hetnet.nl
Giften zijn welkom op NL94INGB0002075680 tnv Werkgroep Kerstherbergen Apeldoorn.

Wat is Alpha ?
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven.
Tijdens circa 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.
Kijk voor een overzicht waar de Alpha-cursus wordt gehouden op www.alpha-cursus.nl
NIEUW.
Op 20 oktober is er alweer een nieuwe Alpha Youth in Menorah gestart. Deze Alpha cursus richt zich i.h.b. op tieners van de onderbouw van de middelbare school, dus van 11-15 jaar; maar ook oudere tieners zijn welkom.
Het zijn 10 toffe en interessante bijeenkomsten over leven en geloof.
Meer informatie kun je verkrijgen via  www.menorahapeldoorn.nl/ledengroepen/groep-1007.html#alg

Kerstmarkt in Zuidbroek
datum: 13 december.
Locatie: Distelvlinderlaan, wijk Zuidbroek.
Info: de Fonteinkerk, Wim Burggraaf,  email voorzitter@defonteinapeldoorn.nl  tel. 06 -22618048

Graham Kendrick 
Shine the light of christmas tour.
Sisters Vocal Group & koor forever worship.
Datum: 21 december Aanvang 20.00 uur.
Locatie: gebouw Menorah, Paslaan 11
Kaarten v.a. eur 17,50 (kinderen eur 10,-).
Tickets en meer informatie www.eventsforchrist.nl

Naar House.
Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen.
Deze stichting wil een werkgroep in Apeldoorn samenstellen die zorgt voor een continuiteit van de activiteiten.
Meldt je aan of kijk op www.naarhouse.nl of bel met 085-2738077 of email info@naarhouse.nl

Evangelie & Moslims
Evangelie & Moslims helpt al 40 jaar christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.
Recent is een zgn. Filippus opleiding gestart; belangstelling om deze cursus te volgen, neem dan contact op met info@evangelie-moslims.nl of bel met 033-4659290. 

Aglow Apeldoorn
Locatie De Hofstad, Hofveld 52; aanvang 9.30 uur.
Datum komende bijeenkomst:
– dinsdag, 19 november Spreekster Jannie Reverda.
Informatie: www.aglow.nl  tel. 055-5427202

Gebedshuis
“voor een geestelijke vernieuwing en herleving in Apeldoorn”
Openingstijden najaar 2019:
Maandag 19:00-20:00 uur Gebed voor meer licht in Apeldoorn
Dinsdag 10:00-12:00 uur*# Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag even weken 14:00-15:00 uur Gebed voor Israël
Woensdag even weken 15:00-16:00 uur Gebed voor de vervolgde kerk
Vrijdag 09:00-09:30 uur Gebedswandeling centrum Apeldoorn
Vrijdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Locatie: De Herberg, Deventerstraat 40: bel gebedshuis,trap op, 1e-etage, voorzijde

Website: http://gebedshuisapeldoorn.nl/ Email: info@gebedshuisapeldoorn.nl
Contactpersoon: Theo van Vlijmen: 06-10634040 Giften: IBAN: NL35 INGB 0008 1886 15
t.g.v. Secretariaat: Monique van Dorth: 06-58988914 Stichting “De Vaste Burcht” Hoenderloo

Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn
Ontvangst 19.00 uur Gebedstijd 19.30 tot circa 21.00 uur.
Eerstkomende bijeenkomst:
15 december (zondag), Menorah Paslaan.
9 februari 2020, De Fontein wijk Zuidbroek.
In januari 2020 geen interkerkelijk gebed i.v.m. de gebedsweek.

Simply Jesus Persoonlijk 
David de Vos spreekt op 13 april (2e Paasdag) 2020 in het Omnisportcentrum te Apeldoorn.
Toegang: gratis. Opgaaf vooraf is nodig.
Informatie  www.goandtell.nl

Gebedsweek 2020
Om alvast te noteren in je agenda: 19 t/m 26 januari.
Locaties volgen.
 
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site? 
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl