Activiteiten – Algemeen

Kerstengel Apeldoorn
Wees een lichtpuntje voor anderen.
HOE WERKT HET ?
-Geef jezelf op als kerstengel en wees zo een lichtpuntje voor anderen in de periode voor Kerst.
-Als kerstengel breng je (anoniem) elke week een klein presentje bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
-Ken je iemand uit je omgeving die wat extra aandacht verdient? Geef hem of haar op als ontvanger van Kerstengel-presentjes.
Aanmelden via / bij stichting Present te Apeldoorn  stichtingpresent.nl/apeldoorn/

Kerstherbergen 2019
Overzicht geplande kerstherbergen:
De Herberg, Deventerstraat 40, ingang Griftstraat.
*Kerstavond 17.00 – 19.30 uur *1e Kerstdag 13.00 – 16.00 uur *2e Kerstdag 13.30 – 16.00 uur.
Kerkcentrum De Drie Ranken “de druif”; ingang achterzijde aan het Violierenplein.
2e Kerstdag 11.00 – 15.00 uur.
Wilt u meewerken als gastvrouw of gastheer ? Meldt u aan bij Lodewijk Versluis  versluizen@hetnet.nl
Giften zijn welkom op NL94INGB0002075680 tnv Werkgroep Kerstherbergen Apeldoorn.

Ook de Alpha-cursus wordt gehouden op meerdere plaatsen in Apeldoorn.
Kijk voor een overzicht waar de Alpha-cursus wordt gehouden op www.alpha-cursus.nl

Vier kerstfeest met het Leger des Heils.
Kerstnachtdienst, dinsdagavond 24 december om 22.00 uur. Thema: Gods goedheid.
Kerstwijdingsdienst, woensdag, 25 december  om 10.30 uur Thema: Wat niwetig lijkt, is machtig.
Alle bijeenkomsten in het gebouw van het Leger des Heils, Hofveld 21-23, Apeldoorn.

Graham Kendrick 
Shine the light of Christmas Tour.
Sisters Vocal Group & koor forever worship.
Datum: 21 december Aanvang 20.00 uur.
Locatie: gebouw Menorah, Paslaan 11
Kaarten v.a. eur 17,50 (kinderen eur 10,-).
Tickets en meer informatie www.eventsforchrist.nl

Naar House.
Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen.
Zij willen een werkgroep in Apeldoorn samenstellen die zorgt voor een continuiteit van de activiteiten.
Meldt je aan of kijk op www.naarhouse.nl of bel met 085-2738077 of email info@naarhouse.nl

Evangelie & Moslims
Evangelie & Moslims helpt al 40 jaar christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen. Recent is een zgn. Filippus opleiding gestart; belangstelling om deze cursus te volgen ? Neem dan contact op met info@evangelie-moslims.nl of bel met 033-4659290. 

Aglow Apeldoorn
Locatie De Hofstad, Hofveld 52; aanvang 9.30 uur.
Informatie: www.aglow.nl  tel. 055-5427202 joanne@tweedelezer.nl
Data komende bijeenkomstenen:
– dinsdag, 17 december – dinsdag, 21 januari Spreekster Dianne de Jong

Gebedshuis
“voor een geestelijke vernieuwing en herleving in Apeldoorn”
Openingstijden december 2019, januari 2020:
Zondag 19:00-19:45 uur Lofprijzing, onderwijs, gebed voor opwekking
Maandag 19:00-20:30 uur Gebed voor meer licht in Apeldoorn
Dinsdag 10:00-12:00 uur*# Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Dinsdag 19:00-19:45 uur Lofprijzing, onderwijs, gebed voor opwekking
Woensdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag even weken 14:00-15:00 uur Gebed voor Israël
Woensdag even weken 15:00-16:00 uur Gebed voor de vervolgde kerk
Woensdag 19:00-19:45 uur Lofprijzing, onderwijs, gebed voor opwekking
Donderdag 19:00-19:45 uur idem
Vrijdag 09:00-09:30 uur Gebedswandeling centrum Apeldoorn
Vrijdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Vrijdag 19:00-19:45 uur Lofprijzing, onderwijs, gebed voor opwekking
Zaterdag 19:00-19:45 uur idem
*het staat vrij om later te komen en eerder weg te gaan #alleen in december
Locatie: De Herberg, Deventerstraat 40: bel gebedshuis,trap op, 1e-etage, voorzijde

Website: http://gebedshuisapeldoorn.nl/ Email: info@gebedshuisapeldoorn.nl
Contactpersoon: Theo van Vlijmen: 06-10634040 Giften: IBAN: NL35 INGB 0008 1886 15
t.n.v. Stichting De Vaste Burcht te Hoenderloo (ANBI).
Secretariaat: Monique van Dorth: 06-58988914 

                              Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn   
                                  Voor informatie, zie hiernaast                                                In jan. 2020 is er geen interkerkelijk gebed ivm de gebedsweek

Gebedsweek 2020
19 januari t/m 26 januari. Thema van de week ‘Buitengewoon’.
Tijdens de Week van Gebed volgen we Paulus op zijn reis. De centrale Bijbelteksten van de Gebedsweek komen uit Handelingen 27 en 28 waarin de buitengewone vriendelijkheid naar voren komt.
Christenen uit Malta hebben deze keer de Gebedsweek voorbereid en het materiaal hiervoor samengesteld.

Dag

Waar

Adres

Zondag
19-01-2020
Geloofsgemeenschap De Fontein Wijkcentrum Kristal
Distelvlinderlaan 200
Maandag

20-01-2020

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn-Zuid, De Voorhof Gijsbrechtgaarde 101
Dinsdag

21-01-2020

PKN Wijkgemeente De Hofstad Hofveld 52
Woensdag

22-01-2020

Leger des Heils Hofveld 21-23
Donderdag

23-01-2020

Christelijk Gereformeerde Kerk

Apeldoorn-Zuid, Samuëlkerk

Talingweg 41
Vrijdag

24-01-2020

Baptisten Gemeente Bosweg 77
Zaterdag

25-01-2020

Lutherse Kerk Prof Röntgenstraat 9
Zondag

26-01-2020

Gemeente Filadelfia Langeweg 105

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur.

U bent van harte welkom.

TIP: bezoek eens de Binnentuin van God.       
Wandel langs prachtige rotspartijen en grotten en zie op unieke wijze het christelijk geloof is uitgebeeld. Ontdek God de Vader als Schepper, Jezus Christus als de Weg en de Heilige Geest als het vernieuwende Water.
Voor meer info, kijk op www.binnentuinovergod.nl Adres: Hunnenweg 67 Voorthuizen. De binnentuin is geheel overdekt en rolstoeltoegankelijk.

Simply Jesus Persoonlijk 
David de Vos spreekt op 13 april (2e Paasdag) 2020 in het Omnisportcentrum.
Toegang: gratis. Opgaaf vooraf is wel nodig.
Informatie  www.goandtell.nl

Kerkproeverij 2020
12 en 13 september 2020.

 
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site? 
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl