Activiteiten – Algemeen

The God story,
Op dinsdagavond 14 maart was er een informatie- en kennismakingsavond; opkomst redelijk (zowel mbt het aantal kerken als personen. Voor zo ver nu bekend; de activiteiten worden gehouden in de kersttijd 2023 (uiteraard iom andere kerken en activiteiten).
Actuele informatie op : www.thegodstory.org/apeldoorn .


Naar House
De gebedsbrief voor deze maand kunt u hier vinden: Gebedsbrief Naar House – maart 2023.pdf


Het interkerkelijke gebed voor Apeldoorn

“God werkt aan een stuk door” zo staat in Joh5:17(NBV21). Dat doet Hij ook nu, ook in Apeldoorn en onze gebeden mogen daarbij ingeschakeld worden. Tijdens ons vorige maandelijks Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn op 12 maart bij De Ontmoeting baden we voor Apeldoorners die in armoede leven en voor kinderprogramma’s buiten de kerk..
Op zondag 2 april zal onze gebedsavond zijn bij Menorah aan de Paslaan en willen we onder andere gaan bidden voor: de Terugloop van het Kerkbezoek in Apeldoorn.
Ontvangst vanaf 19.00 uur. De samenkomst zal zijn van 19.30 tot 20.45 uur.
Volgende datums en locaties:
14 mei in de Fontein in wijk Zuidbroek
11 juni: gebouw van de Filadelfiagemeente a/d Langeweg.
Info: gebedapeldoorn055@gmail.com

Mede namens Johan Evenblij, Niek van Gemeren en Luc Cozijnsen

Interkerkelijke paaszang.                                  
Zondag, 9 april Raadhuisplein 08.00-08.30 uur.
5 minutentoespraakje en samenzang met het muziekkorps van het Leger des Heils.

De eerstvolgende bijeenkomst  van Aglow Apeldoorn:
Locatie: de kerkzaal van ”De Hofstad” Hofveld 52, zaal 2.
Eerstkomende datum: info volgt
Het programma:
9.00 uur: inloop met koffie of thee en 2e hands boekentafel.
9.30 uur: start bijeenkomst.
11.30 -12.00 uur: tijd voor gesprek/gebed/ontmoeting.
Informatie bij joanne@tweedelezer.nl tel. 055-5427202 

De chr. leesportefeuille.   
Nagenoeg elke maand wordt er in geheel Apeldoorn, Beekbergen, Lieren en Ugchelen de zgn. chr.leesportefeuille bezorgd bij nagenoeg alle locale kerken en bij een aantal bekende kerkelijke adressen. Welke lectuur ? Hier enkele voorbeelden, t.w. Dorcas Hartslag, Israël Actueel, Israël Today, Family7-magazine, Het Zoeklicht, de Ikeg-nieuwsbrief en veel andere lectuur. Ben je ook geïnteresseerd in wat er locaal en landelijk op interkerkelijk nivo gebeurt en wil je daarover blijvend geïnformeerd worden ? Meldt het aan chr.lectuurverspreiding@gmail.com 

Kerk en vluchteling.
Een aantal kerken verzorgen activiteiten met en voor vluchtelingen. Wilt u daar aan meewerken, stel je in verbinding met de hieronder genoemde contactpersoon.
Kerken die zich inzetten voor vluchtelingen:
Bij hen kunt u navragen wat zij zoal doen; mogelijk kunt u helpen.
U kunt ook kijken op de website https://www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com/en/of contact opnemen met kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com

Baptisten:  bbberenda@gmail.com
Tabernakelkerk  ngkhulp@gmail.com
Berea Noord  timothy1556@gmail.com
Regentessekerk  avanderbeek@hccnet.nl
Filadelfia vandijkfamily2@gmail.com
Gereformeerde Gemeente ?
RK-kerk r.dashorst@rkapeldoorn.nl
Samuelkerk g.drayer@kpnmail.nl
Goede Herderkerk arda.vandulmen@kpnmail.nl

De volgende activiteiten zijn nog te melden:
– sportfreaks, actief in Zuid. info@sportfreaksonline.nl
– eet- en inkoop hobby kaffee: b.wuarbanaran@gmail.com
– jeugdhonk Zuidbroek: m.engelbert@hotmail.com
– de Sleutel: scribaat@dehofstadapeldoorn.nl
– coffee corner Kerschoten: info@gemeentefiladelfia.nl
 
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site?
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl