Activiteiten – Algemeen

Vakantie Bijbel Feesten 2018                             
Vakantie Bijbel Feesten worden in het gehele jaar -veelal tijdens de schoolvakanties- gehouden.
Op dinsdag, 23 oktober van 11.00 tot 15.00 uur worden die (ook) gehouden in de GKV Adoorn-Zuid, Gijsbrechtgaarde 101.
Activiteiten: De goochelaar, een buikspreker, verhalenverteller, pannenkoekeneten. zingen, knutselen, enz…
Thema Rotsvast
Leeftijd vd kinderen 4-12 jaar Neem vrienden en vriendinnen mee.
Informatie kijk op www.gkvapeldoornzuid.nl

Evangelisatie op Raadhuisplein
Elke zaterdag staat op het Raadhuisplein een informatie-kraam, waar door middel van
muziek en het uitreiken van lectuur het Evangelie van Jezus Christus wordt verspreid.
Dit wordt afwisselend verzorgd door de Ger. Gemeente en de stichting “Vrede Met Jou”.
Ook op donderdagavond (koopavond) staat er een bakfiets; beantwoord eens de daar gestelde vraag !
Belangstelling om eens mee te doen ? Meld je bij de betreffende kraam/bakfiets op het Raadhuisplein.

Youth for Christ.
Wie werkt mee aan een herstart van een afdeling in Apeldoorn ?
Hij / zij meldde zich bij
Marius Noorloos (coord.) of bij info@evangelisatie-apeldoorn.nl

Alpha cursus
Ook in Apeldoorn (4 locaties) en Beekbergen (1) zijn er al een aantal cursussen gestart.
Wil je weten wanneer en waar ? Klik daarvoor op
https://alpha-cursus.nl/vind-een-cursus/apeldoorn/

Gebedshuis – Apeldoorn
“voor een geestelijke vernieuwing en herleving in Apeldoorn”
Openingstijden oktober 2018

Maandag 07:00-08:00 uur
19.00-20.00 uur
Mannenbidstond
Gebed voor meer licht in Apeldoorn
Maandag even weken 20:25-21.45 uur Aanbidding met muziek en gebed
Woensdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag even weken 14:00-15:00 uur Gebed voor Israël
Woensdag even weken 15:00-16:00 uur Gebed voor de vervolgde kerk
Woensdag 19:30-21:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Donderdag 10:00-12:00 uur* Aanbidding, profetie, tijd met God
Donderdag 19:30-21:00 uur* Gebed voor evangelisatie
Vrijdag 09:00-09:30 uur Gebedswandeling centrum Apeldoorn
Vrijdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Vrijdag 19.30-21.00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
(*het staat vrij later te komen en eerder weg te gaan)

Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn
Data 4 november
Locatie: Gebouw van de Baptistengemeente Bosweg 77
Aanvang: 19.30 uur (tot uiterlijk 21.00 uur).
Volgende avonden: 2 dec., 24 febr. 2019.
Cont. pers.: Theo van Vlijmen, tel. 06-10634040

Bijeenkomst Aglow
Eerstkomende Aglow-bijeenkomst: 20 november.
Spreker en Onderwerp: info volgt
Info: 055-5427202 joanne@tweedelezer.nl  Aglowapeldoorn@gmail.com
http://www.aglow.nl/activiteiten/afdeling/apeldoorn
De bijeenkomsten worden gehouden in De Hofstad, Hofveld 52 Apeldoorn. Aanvang 9.30 uur. Einde 12.00 uur.
Na afloop gelegenheid voor gesprek en/of gebed. Er zijn gebruikte boeken te koop.
Volgende bijeenkomst: info volgt

Welkom in de Molen
Kent u de betekenis van het Kerstfeest?
Nee, Kom dan op 11 december om 19.30 uur naar “in de Molen ” te Vaassen.
Het wordt een gezellig en leerzame avond voor ongelovigen, kleingelovigen, halfgelovigen, bijgelovigen en alles wat daar tussen zit.
Graag even opgeven via ds.lavooij@gmail.com
Op 2 april 2019 informeren wij u over de betekenis van het Paasfeest.
Idem 21 mei maar dan over de betekenis van het Pinksterfeest.
De avonden worden om 21.30 uur afgesloten.

Week van gebed 2019

20-27 januari
Locaties: wordt nog bekendgemaakt

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op de eoa-website ?
Laat het weten aan
info@evangelisatie-apeldoorn.nl
Plaatsing eerst na beoordeling.