Activiteiten – Algemeen

Kerkproeverij 2020
10 en 11 october 2020.
Inspiratiedag dd. 17 april.
Deelnemende kerken: Opgave volgt.
Contactpersoon Geri van de As, geri.vdl@zonnet.nl  tel. 06-13786593

Simply Jesus Persoonlijk 
David de Vos spreekt op 13 april (2e Paasdag) 2020 in het Omnisportcentrum.
Toegang: gratis. Opgaaf vooraf is wel nodig. Tijden: 10.30 – 16.30 uur.
Informatie  www.goandtell.nl

Sisterkaffee.
Het Sisterkaffee is alweer van start gegaan. Elke eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: Hoofdstraat 166
Info: Hanneke Arentsen, tel. 055-3563329 email arentsen.hanneke@gmail.com  www.sisterkaffee.nl

De Alpha-cursus wordt gehouden op meerdere plaatsen in Apeldoorn.
Kijk voor een totaal-overzicht waar de Alpha-cursus wordt gehouden op www.alpha-cursus.nl

Pop-up-kerk
Komende activiteiten zijn in voorbereiding
Op 25 febr. a.s. is er een voorbereidingsavond in de Doopsgezinde kerk aan de Paslaan.
Wil je aanwezig zijn, laat het horen. Contactpersoon Marjoleine Engelbert m.engelbert@hotmail.com

Paaszangdienst
1e Paasdag, 12 april Raadhuisplein 08.00 uur

Naar House.
Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen.
Zij willen een werkgroep in Apeldoorn samenstellen die zorgt voor een continuiteit van de activiteiten. Aanmelden: kijk op www.naarhouse.nl of bel met 085-2738077 of email info@naarhouse.nl

Evangelie & Moslims
Evangelie & Moslims helpt al 40 jaar christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen. Recent is een zgn. Filippus opleiding gestart; belangstelling om deze cursus te volgen ? Neem dan contact op met info@evangelie-moslims.nl of bel met 033-4659290.

Aglow Apeldoorn
Locatie De Hofstad, Hofveld 52; aanvang 9.30 uur.
Informatie: www.aglow.nl  tel. 055-5427202 joanne@tweedelezer.nl
Data komende bijeenkomst:
– dinsdag, 18 februari Aanvang 9.30 uur
Spreker: Dick van Bloois
Thema: De oneindige voorziening van God voor Zijn kinderen.
Na afloop tot 12.00 uur gelegenheid voor gesprek en ontmoeting met koffie en/of thee.
Er zijn 2e hands boeken te koop.

Het Gebedshuis Apeldoorn bestaat 2 jaar
en is nu al ruim een jaar gevestigd in een ruimte van De Herberg. Wij bidden voor een geestelijke herleving (Psalm 85:6) in Apeldoorn en omgeving, zowel binnen als buiten de kerk. Wij bidden…
“…voor een geestelijke vernieuwing en herleving in Apeldoorn”
Vanuit deze missie wordt gedurende de verschillende wekelijkse gebedstijden met name gefocust op gebed voor de kerken en voor Apeldoorn. Daarnaast is er eens in de twee weken ook een gebedstijd voor Israël en voor de Vervolgde Kerk. Naast de open gebedstijden komt er eens in de 2 weken op zaterdag-avond een interkerkelijke jongvolwassenengroep bij elkaar om samen te eten, God te aanbidden, de Bijbel erbij te pakken en met elkaar te bidden. En op vrijdagmiddag wordt er regelmatig gastvrijheid verleend aan trainingsscholen van Jeugd met een Opdracht als uitvalsbasis voor evangelisatieactiviteiten in het centrum van Apeldoorn. Voordat zij ‘de straat op gaan’ komen zij in het Gebedshuis samen voor gebed en na afloop ontmoeten zij elkaar weer voor nabespreking en debriefing.
“voor een geestelijke vernieuwing en herleving in Apeldoorn”

Openingstijden februari, maart 2020:
Maandag 19:00-20:30 uur Gebed voor meer licht in Apeldoorn
Woensdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag even weken 14:00-15:00 uur Gebed voor Israël
Woensdag even weken 15:00-16:00 uur Gebed voor de vervolgde kerk
Donderdag 19:00-19:45 uur Lofprijzing, onderwijs, gebed voor opwekking
Vrijdag 09:00-09:30 uur Gebedswandeling centrum Apeldoorn
Vrijdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
*het staat vrij om later te komen en eerder weg te gaan #febr. 2020 OVB 
Locatie: De Herberg, Deventerstraat 40: bel gebedshuis,trap op, 1e-etage, voorzijde

Website: http://gebedshuisapeldoorn.nl/ Email: info@gebedshuisapeldoorn.nl
Giften IBAN NL35 INGB 0008 1886 t.n.v. Stichting De Vaste Burcht Hoenderloo
(ANBI) t.g.v. Gebedshuis Apeldoorn.
Hoe verder?
Na de Week van Gebed in januari zijn er de volgende interkerkelijke gebedsbijeenkomsten:
– 22 maart bij de Baptistengemeente, Bosweg 77
5 april bij De Ontmoeting, Hoofdstraat 220: Vergadering van Gelovigen.
Van harte uitgenodigd, mede namens Nelleke van Wettem, Greetje Bartelink, Jolanda Kraaijkamp en Luc Cozijnsen.

Kerk en vluchteling.
Een aantal kerken verzorgen activiteiten met en voor vluchtelingen. Wilt u daar aan meewerken, stel je in verbinding met de genoemde contactpersoon. Suggestie: Voor de activiteit Meet en Eat kun je vluchtelingen uitnodigen voor een maaltijd bij je thuis. info www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com  email  kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com
Kerken die zich reeds inzetten: Bij hen kunt u navragen wat zij zoal doen; mogelijk kunt u helpen.
Baptistengemeente              bbberenda@gmail.com
Tabernakelkerk                     ngkhulp@gmail.com
Berea Noord                          timothy1556@gmail.com
Regentessekerk                    avanderbeek@hccnet.nl
Filadelfia                                vandijkfamily2@gmail.com
Gereformeerde Gemeente  aexalto@solcon.nl
RK-kerk                                  r.dashorst@rkapeldoorn.nl
Samuelkerk                           g.drayer@kpnmail.nl
Goede Herderkerk               arda.vandulmen@kpnmail.nl

TIP: bezoek eens de Binnentuin van God.       
Wandel langs prachtige rotspartijen en grotten en zie op unieke wijze het christelijk geloof is uitgebeeld. Ontdek God de Vader als Schepper, Jezus Christus als de Weg en de Heilige Geest als het vernieuwende Water.
Voor meer info, kijk op www.binnentuinovergod.nl
Adres: Hunnenweg 67 Voorthuizen.
De binnentuin is geheel overdekt en rolstoeltoegankelijk.

 
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site? 
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl