Activiteiten – Algemeen

Wat is Alpha ?
Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven.
Tijdens circa 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.
Kijk voor een overzicht waar de Alpha-cursus wordt gehouden op www.alpha-cursus.nl
NIEUW.
Op 20 oktober start er weer een Alpha Youth in Menorah. Deze Alpha cursus richt zich i.h.b. op tieners van de onderbouw van de middelbare school, dus van 11-15 jaar; maar ook oudere tieners zijn welkom.
Het zijn 10 toffe en interessante bijeenkomsten over leven en geloof.
Meer informatie bij  rozemarijn.moes@upcmail.nl

Naar House.

Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen.
Deze stichting wil een werkgroep in Apeldoorn samenstellen die zorgt voor een continuiteit van de activiteiten.
Meldt je aan of kijk op www.naarhouse.nl of bel met 085-2738077 of email info@naarhouse.nl

Evangelie & Moslims
Evangelie & Moslims helpt al 40 jaar christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.
Recent is een zgn. Filippus opleiding gestart; belangstelling om deze cursus te volgen, neem dan contact op met info@evangelie-moslims.nl of bel met 033-4659290. 

Aglow Apeldoorn
Locatie De Hofstad, Hofveld 52; aanvang 9.30 uur.
Datum komende bijeenkomst:
– dinsdag, 19 november Spreekster Jannie Reverda.

Gebedshuis
“voor een geestelijke vernieuwing en herleving in Apeldoorn”
Openingstijden augustus, september, oktober 2019:
Maandag 19:00-20:00 uur Gebed voor meer licht in Apeldoorn
Dinsdag 10:00-12:00 uur*# Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Woensdag even weken 14:00-15:00 uur Gebed voor Israël
Woensdag even weken 15:00-16:00 uur Gebed voor de vervolgde kerk
Vrijdag 09:00-09:30 uur Gebedswandeling centrum Apeldoorn
Vrijdag 10:00-12:00 uur* Gebed voor de kerken en Apeldoorn
Locatie: De Herberg, Deventerstraat 40: bel gebedshuis,trap op, 1e-etage, voorzijde

Website: http://gebedshuisapeldoorn.nl/ Email: info@gebedshuisapeldoorn.nl Contactpersoon: Theo van Vlijmen: 06-10634040 Giften: IBAN: NL35 INGB 0008 1886 15 t.g.v. Secretariaat: Monique van Dorth: 06-58988914 Stichting “De Vaste Burcht” Hoenderloo

Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn
Ontvangst 19.00 uur Gebedstijd 19.30 tot circa 21.00 uur.
Eerstkomende bijeenkomst:
3 november (zondag), Berea Noord Gebouw het Kruispunt, Mheenpark.
15 december (zondag), Menorah Paslaan.
9 februari 2020, De Fontein wijk Zuidbroek.
In januari 2020 geen interkerkelijk gebed i.v.m. de gebedsweek.

Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site? Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl