Activiteiten – Algemeen

Zomer-kerkdienstenlijsten 2020
Ook deze zomer ontvangen alle overnachtingsadressen in Apeldoorn en omgeving een lijst van de Apeldoornse kerken. Omdat veel kerken weer werken aan het teruggaan naar de normale aanvangstijden c.q. diensten, wordt in de lijst verwezen naar de websites van de kerken. Gasten die hun vakantietijd doorbrengen in de omgeving van Apeldoorn kunnen voor een bezoek aan een zondagse kerkdienst de gewenste informatie via die websites verkrijgen.
Voor kerken: staat uw naam niet op die lijst?
Voor overnachtingsadressen: Lijst niet ontvangen ?
Stuur even een berichtje naar info@evangelisatie-apeldoorn.nl en u wordt nader geïnformeerd.

VakantieBijbelClub
Uitnodiging voor alle kinderen in Apeldoorn-Zuid van 4 tot 12 jaar.
De VakantieBijbelClub wordt gehouden op 25,26 en 27 augustus; natuurlijk met in achtneming van de RIVM-maatregelen.
Locatie: Het Vogelnest, Spreeuwenweg 1a, Apeldoorn.  Klik hiernaast op   Flyer-Vakantiebijbelweek-2020-HR
                                                                                                voor meer informatie. 
Ikeg: kinderevangelisatie                                                                           
Ook belangstelling voor het organiseren van kinderclubs?
Lees één van de boekjes van het IKEG.
Deze zijn gratis te verkrijgen bij info@ikeg.nl  tel. 055-5423731.

Kerkproeverij  10 en 11 october 2020

 

Nieuws: Kerkproeverij online

De organisatie van de Kerkproeverij, die gepland staat in het weekend van 10 en 11 oktober, heeft vanwege de coronacrisis nagedacht hoe het evenement dit jaar digitaal vorm kan krijgen. We willen ook in deze tijden van corona,kerken ondersteunen en motiveren om uitnodigend te zijn.

Houd voor meer informatie dus www.kerkproeverij.nl in de gaten!

Contactpersoon Geri van de As, geri.vdl@zonnet.nl  tel. 06-13786593

De Alpha-cursus
na de kerkproeverij in oktober  willen we graag on line een speciale Alpha-cursus  aanbieden. Alpha online geeft nieuwe mogelijkheden. Dan zullen er wel teams gevormd moeten worden. Zijn er mogelijkheden voor jouw gemeente?
Vandaag is er een speciale campagne gestart richting kerken om de mogelijkheden van een Alpha of Marriage Course Online te delen. Met deze campagne hopen we dat er in september honderden cursussen online van start gaan en duizenden mensen Gods liefde voor hen persoonlijk ervaren. En daar kun jij bij helpen!
Zouden jullie daarbij willen meehelpen en ook andere kerken inspireren? Om je daarbij te helpen hebben we een video gemaakt (echt gaaf geworden vind ik!) die het verhaal kort en bondig vertelt en we willen je vragen deze zoveel mogelijk te delen.
Deel het bijvoorbeeld met kerken in je eigen plaats of kerkleiders uit je eigen denominatie.
De video is korter dan een minuut dus het kan gedeeld worden via alle online kanalen.
Via deze link kan je de video downloaden om te delen via het social netwerk. De video is ook te vinden via youtube.
Super bedankt als je zo even wilt meehelpen! Dank voor het delen en voor vragen weet je me te vinden.
Met vriendelijke groet,
Els Hanekamp
PS Kijk voor een totaal-overzicht waar de Alpha-cursus wordt gehouden op www.alpha-cursus.nl

Pop-up-kerk
Komende activiteiten zijn in voorbereiding. Contactpersoon Marjoleine Engelbert m.engelbert@hotmail.com
Heb je ideeen voor het houden van bepaalde activiteiten, reageer aub even naar Marjoleine.
Voor meer informatie kijk op www.popupkerkapeldoorn.nl

Naar
House.
Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen.
Zij willen een werkgroep in Apeldoorn samenstellen die zorgt voor een continuiteit van de activiteiten. Aanmelden: kijk op www.naarhouse.nl of bel met 085-2738077 of email info@naarhouse.nl

Evangelie & Moslims
Evangelie & Moslims helpt al 40 jaar christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen. Recent is een zgn. Filippus opleiding gestart; belangstelling om deze cursus te volgen ? Neem dan contact op met info@evangelie-moslims.nl of bel met 033-4659290.

Aglow Apeldoorn
Locatie De Hofstad, Hofveld 52; aanvang 9.30 uur.
Informatie: www.aglow.nl  tel. 055-5427202 joanne@tweedelezer.nl
Data komende bijeenkomst: wordt nader opgegeven.
Na afloop tot 12.00 uur gelegenheid voor gesprek en ontmoeting met koffie en/of thee.
Er zijn 2e hands boeken te koop.

Het Apeldoornse Gebedshuis
Zeer binnenkort starten de wekelijkse bidstonden weer.
Zij die eerder hieraan hebben deelgenomen zullen daarover worden geïnformeerd.
Er zijn een aantal regels waar deelnemers zich aan dienen te houden, bijvoorbeeld
– bij verkoudheid en/of hoesten: niet komen.
– houdt rekening met de onderlinge afstand van 1,5 meter.
– desinfecteer je handen alvorens binnen te komen.
– respecteer de aanvullende ter plaatse te ontvangen informatie.
Locatie: de Herberg, Deventerstraat.
Wil je (weer) komen en/of zijn er nog vragen, neem contact op met de bekende contactpersonen.
Marloes, Jan en Meta, Hilde, Jolanda en Luc, lcozijnsen@solcon.nl

Kerk en vluchteling.
Een aantal kerken verzorgen activiteiten met en voor vluchtelingen. Wilt u daar aan meewerken, stel je in verbinding met de genoemde contactpersoon. Suggestie: Voor de activiteit Meet en Eat kun je vluchtelingen uitnodigen voor een maaltijd bij je thuis. info www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com  email  kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com
Kerken die zich reeds inzetten: Bij hen kunt u navragen wat zij zoal doen; mogelijk kunt u helpen.
Baptistengemeente bbberenda@gmail.com  Tabernakelkerk  ngkhulp@gmail.com
Berea Noord  timothy1556@gmail.com  Regentessekerk  avanderbeek@hccnet.nl
Filadelfia vandijkfamily2@gmail.com  Gereformeerde Gemeente aexalto@solcon.nl
RK-kerk r.dashorst@rkapeldoorn.nl  Samuelkerk g.drayer@kpnmail.nl
Goede Herderkerk arda.vandulmen@kpnmail.nl

TIP: bezoek eens de Binnentuin van God.       
Wandel langs prachtige rotspartijen en grotten en zie op unieke wijze het christelijk geloof is uitgebeeld. Ontdek God de Vader als Schepper, Jezus Christus als de Weg en de Heilige Geest als het vernieuwende Water.
Voor meer info, kijk op www.binnentuinovergod.nl
Adres: Hunnenweg 67 Voorthuizen.
De binnentuin is geheel overdekt en rolstoeltoegankelijk.

 
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site? 
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl