Activiteiten – Algemeen

De komende week van gebed 
In verband met de strenge lockdown, informeren wij u dat wij ons helaas genoodzaakt zien om in Apeldoorn de Week van Gebed 2021 voor eenheid uit te stellen. De Week van Gebed, die gepland stond op 17 t/m 24 januari 2021, wordt  uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Wij hopen dat het later dit jaar wel weer goed mogelijk wordt om elkaar fysiek te ontmoeten en samen te bidden voor eenheid.
Informatie, kijk op weekvangebed.nl
Tot slot wensen u allen een gezond en gezegend 2021 toe,
Maaike van Gemeren, Jan van Dijk, Luc Cozijnsen
Overigens is er op zaterdag, 16 januari wel een online viering (vanaf 19.30 uur) Meditatie door Theo van Driel. Te volgen via de link youtube.com/c/AdventkerkApeldoorn

Veertigdagentijd-kalender 2021.
De veertigdagentijdkalender ‘Ik ben er voor jou’ daagt uit tot bezinning. Een gratis exemplaar kan worden verkregen via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
Meerdere exemplaren (vanaf2 exemplaren a eur 1,-) kunnen worden verkregen.

Gratis chr. lectuur.
Frequent wordt er in geheel Apeldoorn pos. chr. lectuur bezorgd bij de kerken en op een aantal bekende kerkelijke adressen. Welke lectuur ? Hier enkele voorbeelden, t.w. Israël Actueel, Israël Today, Uitdaging, Family7 magazine, Lepra zending, Mercy Ships, RD magazine en andere.
Wel gewenst, maar niet ontvangen ? Meldt het aan chr.lectuurverspreiding@gmail.com
Kerkdiensten volgen via livestream
Van veel kerkdiensten zijn er via de zgn. livestream uitzendingen te volgen. Op de websites van de betreffende kerken staat e.e.a. veelal wel vermeld. Wilt u dat wij dit ook op deze (de website van het EOA) vermelden, laat het ons even weten; wij zorgen er dan voor.


Alpha Online start maandag 25 januari
Lekker op de bank in je eigen huis met mensen in gesprek over dingen die ertoe doen. Juist in deze tijd is dat erg fijn. Het start 25 januari en is voor de Pasen al weer afgelopen. Alpha Online cursusavond duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur. Even bijkletsen, dan bekijken we een film van 20 min. en praten we door over het thema. Ken jij iemand in je gemeentekring die je hiervoor wil uitnodigen, iemand die nieuw is of die je al een tijdje niet hebt gezien? Trek je stoute schoenen aan, en wees niet bang voor een afwijzing.” Nee” heb je, “ja” kun je krijgen. Wat een mooi begin van het nieuwe jaar om Alpha te gaan doen. Opgeven kan door te mailen met Anja Franken: famgfranken@hotmail.com. Tel. 055-8444889

Het Apeldoornse Gebedshuis
Gelet op de maatregelen rond COVID-19 is de vaste locatie opgeheven. Gezocht wordt naar een nieuwe locatie.
Voor meer informatie, stuur een bericht naar info@gebedshuisapeldoorn.nl
Of kijk op http://gebedshuisapeldoorn.nl/
Ook contact mogelijk via gebedapeldoorn055@gmail.com

Het interkerkelijke Gebed voor Apeldoorn.
Klik , voor meer informatie, op    Gebed voor Apeldoorn
Sportfreaks

In Apeldoorn-Zuid aan de Spechtweg wordt een breed scala aan (sport) activiteiten verzorgd
Kijk op www.sportfreaksonline.nl  email info@sportfreaksonline.nl

Pop-up-kerk
Heb je ideeen voor het houden van nieuwe kerkelijke activiteiten, reageer aub even naar Marjoleine Engelbert m.engelbert@hotmail.com

De gebedsbrief van Naar House.
U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Psalm 91: 5,6

Wat een troostvolle woorden in een beangstigende tijd. Met dit vertrouwen gaan we het nieuwe jaar in. Dank u wel voor uw steun en voor uw gebeden in het afgelopen jaar. Helaas mogen we nog er nog niet met de Naar House bus op uit trekken om te evangeliseren, maar er zijn nog voldoende andere gelegenheden. Juist in deze tijd zie je bij de mensen veel interesse om te blijven staan en te praten. Deze foto is vandaag gemaakt op de Dam. 
De gretigheid van de duiven naar brood was enorm. Afstand houden daar weten ze niets van. Wij mochten uitdelen van het Brood des Levens en er waren veel gesprekken. Veel jonge mensen en toeristen mochten we bereiken. Ook met de eigen kerk ga ik nu regelmatig evangeliseren. Wat heerlijk dat we nog in een vrij land leven en wat is het belangrijk om de gelegenheden te benutten. Bidt met ons mee dat we ook spoedig weer met bus mogen verschijnen bij de houseparty’s, in Amersfoort, Apeldoorn en meer. 

Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen. Zij willen een werkgroep in Apeldoorn samenstellen die zorgt voor een continuiteit van de activiteiten. Aanmelden: kijk op www.naarhouse.nl of bel met 085-2738077 of email info@naarhouse.nl

Kerk en vluchteling.
Een aantal kerken verzorgen activiteiten met en voor vluchtelingen. Wilt u daar aan meewerken, stel je in verbinding met de hieronder genoemde contactpersoon.
Kerken die zich reeds inzetten: Bij hen kunt u navragen wat zij zoal doen; mogelijk kunt u helpen.
Baptistengemeente bbberenda@gmail.com  Tabernakelkerk  ngkhulp@gmail.com
Berea Noord  timothy1556@gmail.com  Regentessekerk  avanderbeek@hccnet.nl
Filadelfia vandijkfamily2@gmail.com  Gereformeerde Gemeente aexalto@solcon.nl
RK-kerk r.dashorst@rkapeldoorn.nl  Samuelkerk g.drayer@kpnmail.nl
Goede Herderkerk arda.vandulmen@kpnmail.nl

 
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site?
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl