Activiteiten – Algemeen

Nacht van Gebed.
Datums: start om 12 juni (vrijdag) om 21.00 uur en gaat door tot 13 juni (zaterdag) 01.00 uur.
Wordt voorafgegaan door een livestream voor de vervolgde kerk op zondag 7 juni van 10.00 tot 11.30 uur.

Ikeg: kinderevangelisatie
Ook belangstelling voor het organiseren van kindersclubs? Lees één van de boekjes van het IKEG (gratis).

Kerkproeverij  10 en 11 october 2020.

Nieuws: Kerkproeverij online

De organisatie van de Kerkproeverij, die gepland staat in het weekend van 10 en 11 oktober, heeft vanwege de coronacrisis nagedacht hoe het evenement dit jaar digitaal vorm kan krijgen. We willen ook in deze tijden van corona kerken ondersteunen en motiveren om uitnodigend te zijn.

Houd voor meer informatie dus www.kerkproeverij.nl in de gaten!

Contactpersoon Geri van de As, geri.vdl@zonnet.nl  tel. 06-13786593

De Alpha-cursus wordt gehouden op meerdere plaatsen in Apeldoorn.
Kijk voor een totaal-overzicht waar de Alpha-cursus wordt gehouden op www.alpha-cursus.nl

Pop-up-kerk
Komende activiteiten zijn in voorbereiding. Contactpersoon Marjoleine Engelbert m.engelbert@hotmail.com
Voor meer informatie kijk op www.popupkerkapeldoorn.nl

Naar
House.
Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen.
Zij willen een werkgroep in Apeldoorn samenstellen die zorgt voor een continuiteit van de activiteiten. Aanmelden: kijk op www.naarhouse.nl of bel met 085-2738077 of email info@naarhouse.nl

Evangelie & Moslims
Evangelie & Moslims helpt al 40 jaar christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen. Recent is een zgn. Filippus opleiding gestart; belangstelling om deze cursus te volgen ? Neem dan contact op met info@evangelie-moslims.nl of bel met 033-4659290.

Aglow Apeldoorn
Locatie De Hofstad, Hofveld 52; aanvang 9.30 uur.
Informatie: www.aglow.nl  tel. 055-5427202 joanne@tweedelezer.nl
Data komende bijeenkomst: wordt nader opgegeven.
Na afloop tot 12.00 uur gelegenheid voor gesprek en ontmoeting met koffie en/of thee.
Er zijn 2e hands boeken te koop.

Het Gebedshuis Apeldoorn bestaat 2 jaar
en is nu al ruim een jaar gevestigd in een ruimte van De Herberg. Wij bidden voor een geestelijke herleving (Psalm 85:6) in Apeldoorn en omgeving, zowel binnen als buiten de kerk.
Deze bijeenkomsten vinden tot nader order geen doorgang.

Kerk en vluchteling.
Een aantal kerken verzorgen activiteiten met en voor vluchtelingen. Wilt u daar aan meewerken, stel je in verbinding met de genoemde contactpersoon. Suggestie: Voor de activiteit Meet en Eat kun je vluchtelingen uitnodigen voor een maaltijd bij je thuis. info www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com  email  kerkenvluchtelingapeldoorn@gmail.com
Kerken die zich reeds inzetten: Bij hen kunt u navragen wat zij zoal doen; mogelijk kunt u helpen.
Baptistengemeente bbberenda@gmail.com  Tabernakelkerk  ngkhulp@gmail.com
Berea Noord  timothy1556@gmail.com  Regentessekerk  avanderbeek@hccnet.nl
Filadelfia vandijkfamily2@gmail.com  Gereformeerde Gemeente aexalto@solcon.nl
RK-kerk r.dashorst@rkapeldoorn.nl  Samuelkerk g.drayer@kpnmail.nl
Goede Herderkerk arda.vandulmen@kpnmail.nl

TIP: bezoek eens de Binnentuin van God.       
Wandel langs prachtige rotspartijen en grotten en zie op unieke wijze het christelijk geloof is uitgebeeld. Ontdek God de Vader als Schepper, Jezus Christus als de Weg en de Heilige Geest als het vernieuwende Water.
Voor meer info, kijk op www.binnentuinovergod.nl
Adres: Hunnenweg 67 Voorthuizen.
De binnentuin is geheel overdekt en rolstoeltoegankelijk.

 
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site? 
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl