Activiteiten – Algemeen

Aglow Apeldoorn
Locatie De Hofstad, Hofveld 52; aanvang 9.30 uur.
Informatie: www.aglow.nl  tel. 055-5427202 joanne@tweedelezer.nl
Data komende bijeenkomst:
Spreekster:
Thema:
Na afloop tot 12.00 uur gelegenheid voor gesprek en ontmoeting met koffie en/of thee.
Er zijn 2e hands boeken te koop.

Het Apeldoornse Gebedshuis
A. Er zijn ook gebedstijden ingepland in de Herberg aan de Deventerstraat
Op woensdag- en vrijdagmorgen wordt er gebeden voor de kerken en voor Apeldoorn. Daarnaast is er eens in de 2 weken op woensdagmiddag gebed voor Israel en voor de vervolgde kerk.
Voor meer informatie, stuur een bericht naar info@gebedshuisapeldoorn.nl
Wil men deelnemen aan het gebed, omschreven onder A dan dient u zich vooraf per email aan te melden.
B. D
ata/locaties van het interkerkelijke gebed op andere locaties in Apeldoorn.
– Zondagavond, 27 september 2020.
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur; vanaf 19.00 uur ontvangst met koffie, thee.
Locatie in de kerkzaal van de Baptistengemeente aan de Bosweg 77.
– Zondagavond, 25 oktober
Locatie gebouw De Ontmoeting, Hoofdstraat 220.
Contact via gebedapeldoorn055@gmail.com

Bijbelstudie in coronatijd

Het samenkomen in Bijbelstudiegroepen of huiskringen is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Maar waarom? En hoe moet dat nu in de coronatijd? Wij willen je een aantal tips geven om als Bijbelstudiegroep samen te komen in de coronatijd en welk Bijbelstudiemateriaal past bij de verschillende vormen.

Sportfreaks
In Apeldoorn-Zuid aan de Spechtweg wordt een breed scala aan (sport) activiteiten verzorgd
Kijk op www.sportfreaksonline.nl  email info@sportfreaksonline.nl

Ikeg: kinderevangelisatie
Ook belangstelling voor het organiseren van kinderclubs?
Lees één van de boekjes van het IKEG.
Deze zijn gratis te verkrijgen bij info@ikeg.nl  tel. 055-5423731.

Kerkproeverij  10 en 11 october 2020 

Veel Apeldoornse kerken werken ook mee aan deze landelijke actie. Kijk op www.kerkproeverij-apeldoorn.nl
Let op de billboards langs de weg.
Nadere informatie alsmede posters zijn verkrijgbaar bij 
Geri van de As, geri.vdl@zonnet.nl  tel. 06-13786593

De Alpha-cursus
De Alpha-cursus die bij de Filadelfia gemeente aan deLangeweg 105 wordt gehouden wijkt af van de veelal normale procedure.
Er wordt niet gegeten; men begint om 19.30 uur met koffie en gebak. Daarna volgt er een inleiding over het onderwerp van die avond. Aansluitend, vragen stellen en er wordt dieper ingegaan op de onderwerpen.
Alpha is een leuke manier om anderen, jezelf en het christelijke geloof beter te leren kennen.
De cursus is reeds gestart op 21 september. Cursus is vrijblijvend en zonder kosten.
Informatie: tel. 06-205381 38  www.gemeentefiladelfia.nl/alpha-cursus
28 sept. Wie is Jezus ?
5 oktober: Waarom stierf Jezus ?
meer data volgen
23 nov.: slotavond.
Informatie bij Els Hanekamp
PS Kijk voor een totaal-overzicht waar de Alpha-cursus wordt gehouden op www.alpha-cursus.nl

Pop-up-kerk
Heb je ideeen voor het houden van nieuwe kerkelijke activiteiten, reageer aub even naar Marjoleine Engelbert m.engelbert@hotmail.com

Naar
House.
Stichting Naar House is een landelijke interkerkelijke evangelisatiestichting die werkzaam is bij house-evenementen.
Zij willen een werkgroep in Apeldoorn samenstellen die zorgt voor een continuiteit van de activiteiten. Aanmelden: kijk op www.naarhouse.nl of bel met 085-2738077 of email info@naarhouse.nl

Kerk en vluchteling.
Een aantal kerken verzorgen activiteiten met en voor vluchtelingen. Wilt u daar aan meewerken, stel je in verbinding met de hieronder genoemde contactpersoon.
Kerken die zich reeds inzetten: Bij hen kunt u navragen wat zij zoal doen; mogelijk kunt u helpen.
Baptistengemeente bbberenda@gmail.com  Tabernakelkerk  ngkhulp@gmail.com
Berea Noord  timothy1556@gmail.com  Regentessekerk  avanderbeek@hccnet.nl
Filadelfia vandijkfamily2@gmail.com  Gereformeerde Gemeente aexalto@solcon.nl
RK-kerk r.dashorst@rkapeldoorn.nl  Samuelkerk g.drayer@kpnmail.nl
Goede Herderkerk arda.vandulmen@kpnmail.nl

 
Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op deze site? 
Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl