Activiteiten – Algemeen

WEEK van GEBED  21-28 januari 2018
Thema: Recht door zee.
Overzicht data  Locatie/kerk/gemeente     Adres
23 jan. Dinsdag     Katholieke kerk                          Emmaus parochie Hoofdstr./Stat. str.
24 jan. Woensdag Pinkster Gem. Filadelfia           Langeweg 105
25 jan. Dond.dag  Chr.Ger. kerk-Zuid                     Samuelkerk Talingweg 41
dezelfde datum      Leger des Heils                           Hofveld 21-23
26 jan. Vrijdag       Ger. kerk vrijgem.                      De Voorhof, Gijsbrechtgaarde 101
27 jan. Zaterdag     Vrije Evang. Gemeente            Sprengenweg 15

De kerken uit het Caraïbisch gebied verzorgen het materiaal.
Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer één uur.
Informatie te verkrijgen bij
Maaike van Gemeren maaike.gemeren@solcon.nl tel. 055-5211202

Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn
Datum    Locatie / adres
25 febr.:   geb. Menorah Paslaan 11
25 maart: Baptistengemeente, Bosweg 77
22 april:   Berea-Noord, geb. Het Kruispunt, Zilverschoon 114, Mheenpark.
6 mei:      Filadelfia gemeente, Langeweg 105
17 juni,     De Fontein, Distelvlinderlaan 200, wijk Zuidbroek.
Aanvang voor alle locaties: 19.30 uur (tot uiterlijk 21.00 uur).
Cont. pers.: Theo van Vlijmen, tel. 06-10634040

Gebed voor een geestelijke vernieuwing en herleving in Apeldoorn
In de maand januari 2018 zijn er op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
tijden van gebed, waarin er gebeden wordt voor:
– de kerken in Apeldoorn
– Israël
– de vervolgde kerk
– evangelisatie
Locatie: Paslaan 9 Apeldoorn
Informatie over de juiste tijden kunt u verkrijgen bij:
Cont. pers. Theo van Vlijmen, tel. 06-10634040
Secretariaat: Monique van Dorth, tel. 06-58988914
email:  apeldoornsgebedshuis@gmail.com

Kerkproeverij krijgt dit jaar een vervolg.
Het initiatief om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst t.w. de Kerkproeverij, krijgt in 2018 een vervolg. Na een geslaagde eerste editie in september 2017, heeft de Raad van Kerken inmiddels een datum voor deze Kerkproeverij vastgesteld.
Reserveer daarom alvast zaterdag, 15 en zondag 16 september 2018.

Kerstlichtjestochten 2018.
2018: plannen voor grootschalige opzet. Hier zijn veel medewerkers (denk aan decorbouw) voor nodig alsmede spelers en figuranten. een Jozef en Maria, herders, Romeinse soldaten.
Wie heeft mogelijkheden om mee te werken (of ken je anderen) ?
Informatie en opgaaf medewerking: Marnix Visscher, tel. 06-81175565
email evangelisatie@samuelkerk.nl  

Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op de eoa-website ? Laat het weten aan info@evangelisatie-apeldoorn.nl.  Plaatsing eerst na beoordeling.