Activiteiten – Algemeen

Aglow-bijeenkomsten:
Interkerkelijke vrouwenbijeenkomsten.
Locatie De Hofstad, Hofveld 52.
– 19 december
– 16 januari 2018.
Informatie Joanne Kervel tel. 055-5427202   aglowapeldoorn@gmail.com joanne@tweedelezer.nl en/of www.aglow.nl afdeling Apeldoorn

Als het VOLK weer BIDDEN gaat.
Gebedspunten en activiteiten in het kader van Serious Request 2017:
In het gebouw aan de Paslaan 9 (links van Menorah) is er een tijd van aanbidding en gebed en wel
– op 18 t/m 23 dec. van 10.00-13.00 uur
en
– op 18 t/m 22 dec. van 19.00-21.00 uur.
Wie wil een plaats innemen als muzikant, bidder, het verzorgen vd catering, enz.  ?
Geef je z.m. op bij Theo van Vlijmen, tel. 06-10634040 of lcozijnsen@solcon.nl

Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn
Zondagavond aanvang 19.30 (tot uiterlijk 21.00 uur)
Eerstkomende bijeenkomst:
17 december, Locatie Geb. De Ontmoeting, Hoofdstraat 220
Informatie / cont. persoon Theo van Vlijmen tel.
06-10634040
Gebedshuis: Locatie Paslaan 9 (later komen en eerder weggaan is geen punt)
– Dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 10.00-12.00 uur
Interkerkelijk gebed voor Kerken en Apeldoorn.
– Donderdagavond 19.00-21.00 uur.
Interkerkelijk gebed voor Evangelisatie.

Kerstlichtjestocht.
2017: kleinschalige tocht in de Parkenbuurt.
2018: plannen voor grootschalige opzet. Hier zijn veel medewerkers (denk aan decorbouw) voor nodig alsmede spelers en figuranten. een Jozef en Maria, herders, Romeinse soldaten.
Een nieuw te vormen kernteam wil graag starten in januari 2018. Wie heeft mogelijkheden om mee te werken (of ken je anderen) ?
Informatie en opgaaf medewerking: Marnix Visscher, tel. 06-81175565 email evangelisatie@samuelkerk.nl  

KERST-HERBERGEN 2017.
Plaats: “De Herberg”, Deventerstraat 40. ingang achterzijde aan de Griftstraat.
Openingstijden:
Kerstavond, 23 december van 17.00 – 19.30 uur.
1e Kerstdag, 24 december van 13.00 – 16.30 uur.
2e Kerstdag, 25 december van 13.30 – 16.00 uur.
Plaats: De Druif, Eglantierlaan 202, Achteringang van de Drie Ranken.
2e Kerstdag, 25 december van 11.00 – 15.00 uur.

WEEK van GEBED  21-28 januari 2018
Thema: Recht door zee.
Overzicht data     Locatie/kerk/gemeente     Adres
21 jan. Zondag     Vergadering v Gelovigen   Geb. De Ontmoeting, Hoofdstr. 220
22 jan. Maandag  Chr.Ger. kerk-Oost            Andreaskerk Anklaarseweg 185
23 jan. Dinsdag     Katholieke kerk                  Emmaus parochie Hoofdstr./Stat. str.
24 jan. Woensdag Pinkster Gem. Filadelfia   Langeweg 105
25 jan. Dond.dag  Chr.Ger. kerk-Zuid            Samuelkerk Talingweg 41
idem                         Leger des Heils                  Hofveld 21-23
26 jan. Vrijdag        Ger. kerk vrijgem.             De Voorhof, Gijsbrechtgaarde 101
27 jan. Zaterdag      Vrije Evang. Gemeente    Sprengenweg 15

De kerken uit het Caribisch gebied verzorgen het materiaal.
Alle samenkomsten beginnen om 19.30 en duren ongeveer één uur.
Informatie te verkrijgen bij
Maaike van Gemeren maaike.gemeren@solcon.nl tel. 055-5211202

Kerkproeverij krijgt in 2018 een vervolg.
Het initiatief om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst, Kerkproeverij, krijgt in 2018 een vervolg.
Na een geslaagde eerste editie in september 2017, heeft de Raad van Kerken inmiddels een datum voor deze Kerkproeverij vastgesteld.
Reserveer daarom alvast zaterdag, 15 september en zondag 16 september 2018.

Wilt u / wil je ook activiteiten plaatsen op de eoa-website, laat het weten.
Plaatsing eerst na beoordeling.