Deelnemers

Kerken en Gemeenten
* die frequent deelnemen
Baptisten Apeldoorn*  www.baptisten-apeldoorn.nl
Gereformeerde Gemeente*  www.gergemapeldoorn.nl
CGK centrum* www.barnabaskerk.nl
CGK-Zuid* www.samuelkerk.nl
CGK-Oost  www.andreaskerkapeldoorn.nl
Gemeente Filadelfia*  www.gemeentefiladelfia.nl
Leger des Heils  www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn
Evang.Zend.Gem.Menorah  www.menorahapeldoorn.nl/kerkproeverij
Ned.Ger.Kerk*  www.tabernakelkerk.nl
Vergadering v Gelovigen*  www.deontmoeting.info
Woord & Daad, Vaassen   www.woordendaad.net
Eben-Haëzerkerk* www.ebenhaezerkerk.nl
Berea (Noord en De Maten*)  www.berea-apeldoorn.nl
Ger.kerk vrijgem. A’doorn-Zuid*  www.gkvapeldoornzuid.nl
Ger.kerk vrijgem A’doorn-Centrum*  www.gkvapeldoorncentrum.nl
Doopsgezinde kerk* www.dgapeldoorn.doopsgezind.nl/
ICF Apeldoorn  www.icfapeldoorn.nl
PKN Apeldoorn  www.pkn-apeldoorn.nl
Omegakerk  www.omegakerkapeldoorn.nl
RK Emmaüsparochie  www.emmaus-apeldoorn.nl
Hersteld Herv.Gemeente*  www.hhgapeldoorn.nl
Spade Regen Gem.Adoorn*  www.spaderegengemeente.nl 

Organisaties
* die frequent / af en toe deelnemen

Dakloos Apeldoorn  www.dakloos-apeldoorn.nl
info@dakloos-apeldoorn.nl
Gave  www.gave.nl
CLC-bookshop  www.clcnederland.com
Open Doors www.opendoors.nl
Aglow  www.aglow.nl
Alpha Cursus  elshanekamp@gmail.com  06-25186376

Daarnaast worden veel andere kerken, gemeenten en anderen die aktief zijn op genoemd gebied uitgenodigd om de reguliere bijeenkomsten bij te wonen; daar wordt men geïnformeerd over al datgene wat er zoal in Apeldoorn gebeurt.

Hebt u geen mogelijkheden om de bijeenkomsten bij te wonen, maar wilt u wel geïnformeerd worden, laat het weten via info@evangelisatie-apeldoorn.nl.