Deelnemers

Kerken en Gemeenten
* die frequent deelnemen

Baptisten Apeldoorn* www.baptisten-apeldoorn.nl
Gereformeerde Gemeente*  www.gergemapeldoorn.nl
CGK-Centrum* www.barnabaskerk.nl
CGK-Zuid* www.samuelkerk.nl
CGK-Oost www.andreaskerkapeldoorn.nl
Filadelfia* www.gemeentefiladelfia.nl
Leger des Heils www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn
 Evang.Zend.Gem.Menorah www.menorahapeldoorn.nl
Ned.Ger.Kerk* www.tabernakelkerk.nl
Vergadering v Gelovigen* www.deontmoeting.info
Woord & Daad, Vaassen  www.woordendaad.net
Eben-Haëzerkerk* www.ebenhaezerkerk.nl
Berea (Noord en De Maten)* www.berea-apeldoorn.nl
Ger.kerk vrijgem. A’doorn-Zuid* www.gkvapeldoornzuid.nl
Ger.kerk vrijgem A’doorn-Centrum* www.gkvapeldoorncentrum.nl
Doopsgezinde kerk* www.dgapeldoorn.doopsgezind.nl/
ICF Apeldoorn www.icfapeldoorn.nl
PKN Apeldoorn* www.pkn-apeldoorn.nl
Omegakerk www.omegakerk.nl
RK Emmaüsparochie www.emmaus-apeldoorn.nl
Hersteld Herv.Gemeente* www.hhgapeldoorn.nl
Spade Regen Gem.Adoorn* www.spaderegengemeente.nl 

Organisaties
* die frequent deelnemen

ArsproDeo https://arsprodeo.nl/expressions-for-justice/æ
Gave  www.gave.nl
CLC-bookshop  www.clcnederland.com
IKEG www.ikeg.nl     www.ikeg.info/contact
Open Doors www.opendoors.nl
Aglow  www.aglow.nl
 Erismeer  www.erismeer.nl  info@erismeer.nl tel 055-3015153

Daarnaast worden veel andere kerken, gemeenten en anderen die aktief zijn op genoemd gebied uitgenodigd om de reguliere bijeenkomsten bij te wonen; daar wordt men geïnformeerd over al datgene wat er zoal in Apeldoorn gebeurt.

Hebt u geen mogelijkheden om de bijeenkomsten bij te wonen, maar wilt u wel geïnformeerd worden, laat het weten via info@evangelisatie-apeldoorn.nl.